Dimensional Door
Welkom! Coaching en Healing voor iedereen die zich niet in balans voelt en zich bewust wil worden van de dieper liggende oorzaak achter klachten en problemen. Ik maak gebruik van methodes om zowel de oorzaak op te sporen als inzicht te verkrijgen. Mijn doel is om de onbalans te herstellen op het gebied van zowel lichaam, ziel als geest (doen, voelen en denken). Dit leidt vanzelf tot verlichting! Een klacht of probleem is een signaal waarmee het lichaam ons iets wil vertellen, ons bewust wil maken van iets, ons iets wil leren. Maar wat? We zijn vaak niet zo goed in staat om deze boodschap te begrijpen. Klachten en problemen komen veelal voort uit een bepaald onvermogen. We zijn ergens, om een of andere reden, niet (meer) of onvoldoende toe in staat en dat genereert de klacht, het ongemak, het probleem of soms zelfs de aandoening of ziekte. Ik ga samen met jou dat onvermogen weer omzetten in vermogen. Het is daarbij belangrijk om te weten wat er in de weg zit en waarom dat in de weg zit. Wat in jou blokkeert jou om te doen wat je wilt doen? Om te zijn wie je wilt zijn?